Satış Eğitimi 19 Ekim`de BÜMED`de

E-Bülten Listesi

Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

Ad Soyad:
E-posta: Bilgilendirme e-bültenlerimizin size ulaşması için lütfen kaydolun.

19 Ekim 2019 BÜMED

Satış Eğitimi 19 Ekim Cumartesi BÜMED`de

http://www.bumed.org.tr/satista-fark-yaratma-formulleri/

  Satış`ta Fark Yaratma Formülleri

Amaç

Bu programın amacı; katılımcılara satış konusunda daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratarak, verimliliği artırmak ve kişisel performansı yükseltmek  konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır. 

Bildiğimiz, uyguladığımız, uyguladığımız alışkanlığa dönüştürdüğümüz anlamına gelmiyor. Bu programda tüm bilgiler beceriye dönüştürebileceğimiz uygulamalar ile desteklenerek, anlatılanların alışkanlığa geçişi sağlanmaktadır.   

Satış becerileri ve teknikleri konusunda pratik yapmak, bu beceri ve teknikleri genişletmek ve geliştirmek için tasarlanmıştır.

 
Hedefler

 Bu seminerin amacı katılımcılara ;

ü Satış tekniklerini tekrar gözden geçirmek

ü Ziyaret hedeflerini belirlemek

ü Satış ziyaretini kontrol etmek

ü İtirazları yönetmek

ü Soru sorarak ihtiyaçları belirlemek

ü Fayda’yı doğru aktarmak

ü Satış sürecini yönetirken ihtiyaç duyacakları doğru iletişim tarzını tanıyabilmek,

ü Müşteri tarzlarını anlayıp zor müşterilerle baş etmek,

ü Olumlu atmosfer yaratarak, doğru strateji planlamak,

ü Satış becerilerinin güçlü ve gelişim alanlarının farkına varmalarına,

Yardımcı olmaktır.

 Eğitim Yöntemi

ü İtirazlara yanıtlar uygulaması,

ü Müşteri’ye ürün/hizmetin faydasını aktarma uygulaması

 İçerik

Giriş: 

ü Geçmişten günümüze satış

ü Satış becerileri

ü Atak satış için ön şart

ü Olumlu zihinsel tutum & zihinsel engellerin üstesinden gelme

İletişim Profilleri: 

ü İletişim Profilleri Testi

ü Her profile farklı satış yöntemi 

Amaç ve hedef:

ü Araştırma yapmanın önemi

ü Amacı aktarmak

ü Verimlilik ve etkinlik

Fayda ve özellik:

ü Ürün-Hizmet özellikleri ile müşteri ihtiyaçlarını birleştirmek

ü Özellikler yerine motivatör üzerinden faydaları vurgulamak

ü Fayda ve özellik arasında ki farkları anlamak

ü Fayda’yı kullanmak

ü Doğru satış mesajını vermek

               İtirazlar ile başa çıkabilmek:

ü Müşteriler itiraz ederler

ü İtirazları doğru karşılamak

ü Satışı kapatmak

 

 KAYIT için BÜMED KURSLAR